Reikihoito

Mitä Reiki on?

Reiki on parantava voima tai energia, joka ylläpitää elämää. Sana Reiki on japania ja tulee tavuista Rei ja Ki. Rei tarkoittaa universaalia tietoisuutta tai korkeampaa tietoa. Ki tarkoittaa elämän energiaa, joka ilmenee kaikessa elävässä. Reiki-perinteissä tämä energia on ajateltu ei-fyysisenä energiana. Uusimmat kvanttifysiikan tutkimukset ovat myös osoittaneet, että universumissa kaikki hiukkaset ovat yhteydessä toisiinsa eräänlaisen kentän kautta (Higgs Field). Tämä mahdollistaa meille monia asioita, joita on aiemmin pidetty lähinnä uskomusten varaisina, kuten energialla parantaminen ja rukouksen voima. Reiki on rakkauden energiaa, jota reikihoitaja välittää käsiensä kautta. Tämä energia on ehtymätön, eikä sen antaminen siten kuluta hoitajaa.

Mitä Reikillä voi hoitaa?

Kehomme tuottaa toimiessaan stressiä, joka on rakkauden energian vastakohta. Stressi on välttämätöntä kehomme toimimiselle. Liiallinen stressi kuitenkin aiheuttaa meille kipuja ja sairauksia, jollemme osaa tasapainottaa sitä rakkauden energialla. Tästä syystä Reikillä voi hoitaa mitä tahansa kehon ongelmaa tai sairautta. Reikille ei ole hoidollisia rajoitteita. Sitä voidaan antaa myös kuolemansairaille. Reikin hoitava energia voi tällaisessa tapauksessa helpottaa kuoleman pelkoa ja rauhoittaa. Reiki on erinomainen erilaisten kiputilojen hoidossa.

Hoidon kulku

Reikihoito tapahtuu rauhallisessa ympäristössä hiljaisen musiikin soidessa taustalla. Hoidettava voi joko istua tai maata hoitopöydällä. Reikihoitaja kuljettaa käsiään kehon yläpuolella tai kevyesti koskettaen aloittaen päälaelta. Hoitaja käy läpi kaikki chakrat (energia keskukset). Hoidettava rentoutuu ja on energian vastaanottajana. Hoidettava tuntee joko kuumia tai kylmiä virtauksia riippuen siitä, mikä hänen energiatasapainonsa on. Kiputilat katoavat pikkuhiljaa. Hoidon aikana kipu voi myös hetkittäin voimistua, kun energia pyrkii tasapainottumaan. Energiaa välittyy se määrä, mikä on tarpeen ja se löytää tiensä sinne missä sitä tarvitaan juuri sillä hetkellä.

Hoidon jälkeen

Reikihoidon jälkeen on hyvä juoda paljon vettä. Tunnetila on usein syvästi rentoutunut ja saattaa väsyttää. Hoidon jälkeen kehossa voi olla monenlaisia reaktioita. Toiset kokevat olevansa huippu energisiä, toiset uneliaita. Keho voi tuntua kylmältä ja kuumalta samaan aikaan. Veden juonti edistää vaikutusten asettumista ja huuhtelee samalla vanhaa kuonaista energiaa pois.

Hoitokriisi

Jos Reikihoitoon hakeutuvalla on hyvin paljon asioita kasautuneena kehoonsa, saattaa Reikihoidon jälkeen stressin poistuminen laukaista ”hoitokriisin”(healing crisis). Tämä johtuu siitä, että keho on liian tottunut stressiin. Stressi on painanut kehossa olevat sairaudet kytemistilaan ja stressin poistuttua keho aloittaa parantamisen. Tämä paraneminen koetaan usein sairautena. Tällöin keho ottaa itselleen aikaa parantaa sairaus, jota ei stressaavassa elämänvaiheessa ole ehditty, pystytty, haluttu tai osattu kohdata. Hoidettavasta saattaa tuntua, että Reiki teki hänet sairaaksi. Tämä ei kuitenkaan ole asian laita. Reiki ei tee ihmistä sairaaksi, se korkeintaan tekee hänet tietoiseksi sairaudestaan, mitä hänellä jo on. Tällaisen hoitokriisin kokiessaan voi olla hankala ja pelottava lähteä hoidattamaan itseään Reikillä uudestaan. Tämä on kuitenkin enemmän kuin toivottavaa. Kehon reagoiminen hoitoon tällä tavalla kertoo usein lisähoidon tarpeesta.

Reiki ja hieronta

Reikiä välittyy myös hieronnassa, sillä reiki-vihkimyksen saanut hoitaja välittää tätä energiaa jatkuvasti käsiensä kautta. Täten hieronnastakin tulee paljon syvävaikutteisempi hoito, jolla on vaikutuksia myös energiakehoon. Tukkeumien aukeaminen energiakehossa vapauttaa energiaa ja saa täten myös fyysisen kehon toimimaan oikeammin ja vapaammin. On siis mahdotonta sanoa, kumman, fyysisen- vai energisenkehon, hoitoa kannattaa suosia. Tämä siksi, että fyysiset ja energeettiset ongelmat ovat läsnä kehoissamme samaan aikaan ja ne myös paranevat yhtäaikaisesti. Hieronnan yhteydessä välittyvää reikiä ei tarvitse miettiä.