Perhejooga

Perhejooga on lapsen ja aikuisen yhteinen joogahetki. Perhejoogaan osallistuu aikuinen yhden lapsen kanssa. Perhejooga on, kuten lastenjoogakin, iloista tekemistä ja olemista. Se on liikettä, leikkiä ja rentoutumista.

Joogasadun kautta joogataan lapsille sopivalla tavalla. Joogaliikkeet ja asennot ovat lapsen kehitystasolle sopiviksi katsottuja. Perhejoogatunneilla on joogan lisäksi muita tehtäviä ja harjoitteita, joilla lisätään lapsen ja aikuisen keskinäistä vuorovaikutusta ja läsnäoloa. Myös keskittymiskykyä, luottamusta ja kehotietoisuutta harjoitetaan.

Lapsen on tarkoitus osallistua juuri sellaisena kuin on. Perhejoogatunneilla ei ole tarpeen ohjata omaa lasta johonkin tiettyyn asentoon tai tekemiseen. Jokainen lapsi osaa joogata ihan luonnostaan. Perhejoogaan ei kuulu kilpailu, vertailu tai suorittaminen.

Perhejoogatunnille lapsi osallistuu oman aikuisen kanssa. Tämä aikuinen voi olla äiti, isä, mummo, vaari, kummi tai joku muu tärkeä aikuinen.

Ohjaan perhejoogaa pääsiassa kurssimuotoisena, 2-6 kerran kokonaisuutena. Myös yksittäiset tunnit mahdollisia.