Lastenjooga

Lastenjooga on liikettä, leikkiä ja rentoutumista. Se on iloista tekemistä ja olemista. Lastenjoogassa joogataan joogasadun kautta. Jooga-asanat ovat lapsen kehitykselle sopiviksi katsottuja. Lisäksi on myös muita liikkeitä, jotka tukevat lapsen omaa joogaharjoitusta.

Lastenjoogassa ei ole kilpailua tai suorittamista. Lapsi osallistuu omana itsenään, juuri sellaisena, kuin on. Ei ole tarkoitus vain venyä tai taipua tietyllä tavalla vaan löytää liikkumisen ilo. Jokainen lapsi osaa joogata.

Lastenjooga auttaa lasta säilyttämään ja kehittämään lapselle luonnollista liikkuvuutta ja hengitystä. Se myös auttaa kehonhallinnassa lisäämällä oman kehon kuuntelua ja huolen pitämistä. Joogasatu vahvistaa lapsen itsetuntoa ja itseluottamusta oppimisen ilon kautta. Se antaa myös tilaa luovuudelle ja mielikuvitukselle.

Lastenjoogaan lapsi osallistuu yksin ilman aikuista. Se on lapsen oma joogahetki.

Ohjaan lastenjoogaa pääasiassa kurssimuotoisena, 2-6 kerran kokonaisuutena. Myös yksittäiset tunnit ovat mahdollisia.