Erkkajooga

Erkkajooga on erityisryhmille suunnattu joogamuoto. Ohjaan erkkajoogaa pääasiassa kouluikäisille erityislapsille ja -nuorille. Tällöin erkkajoogatunneillani on paljon myös elementtejä lastenjoogasta.

Erkkajoogassa ei tehdä mitään vaikeita jooga-asanoita. Tunnit suunnitellaan aina osallistujien yksilölliset erityispiirteet huomioon ottaen. Ilmoittautuneilta pyydetään hieman esitietoa osallistujasta, jotta tunnit pystytään suunnittelemaan osallistujat huomioon ottaen.

Lasten ja nuorten erkkajoogatunneilla maksimi osallistujamäärä on viisi. Toisinaan ryhmäkoko voi olla tarpeen mukaan myös pienempi. Erkkajoogatunti voidaan suunnitella myös niin, että erityslapsella on avustaja mukana.

Ohjaan erkkajoogaa kurssimuotoisena, 2-6 kerran kokonaisuutena. Erkkajoogassa erityisesti on hyötyä kurssimuotoisuudesta, jatkuvuudesta ja toistuvuudesta.

Mitä erkkajooga on:

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on erkajoogalogo.jpg

Erkkajooga perustuu psykofyysiseen näkemykseen, keholliseen oppimiseen ja kehollisen tiedon vahvistamiseen. Ero muihin joogasuuntauksiin on siinä, että harjoitus on yksilöllisempää osallistujien ja ryhmän tarpeet huomioon ottaen ja siinä on selkeämpää toiminnanohjausta sekä mahdollisesti useampia ohjaajia.

Erkkajooga

  • edistää terveyttä
  • kunnioittaa osallistujien yksilöllisiä tarpeita
  • harjoittaa kehotietoisuutta
  • kehittää rentoutumis- ja keskittymiskykyä
  • vahvistaa luottamusta omaan kehoon ja itseen
  • kehittää kykyä tulla toimeen itsen ja muiden kanssa
  • parantaa kehon liikkuvuutta.

Tunti rakentuu läsnäolo-, asana- ja hengitysharjoituksista sekä erilaisista vuorovaikutusharjoituksista.

Vuorovaikutusharjoituksia ovat mm. yhdessä luodut liikkeet, musiikki ja rytmitykset, itseilmaisu ja tuntemusten kuvaileminen sekä luovuus. Kehotietoisuutta harjoitetaan oman kehon havainnoinnilla ja kaikkien aistien käytöllä. Asanaharjoitukset ovat jooga-asanoista tehtyjä variaatioita. Myös muita tarpeenmukaisiksi katsottuja liikkeitä on erkkajoogatunneilla.