Erkkajooga

erkkajooga_logo

Erkkajooga perustuu psykofyysiseen näkemykseen, keholliseen oppimiseen ja kehollisen tiedon vahvistamiseen. Ero muihin joogasuuntauksiin on siinä, että harjoitus on yksilöllisempää osallistujien ja ryhmän tarpeet huomioon ottaen ja siinä on selkeämpää toiminnanohjausta sekä useampia ohjaajia.

Erkkajooga

  • edistää terveyttä
  • kunnioittaa osallistujien yksilöllisiä tarpeita
  • harjoittaa kehotietoisuutta
  • kehittää rentoutumis- ja keskittymiskykyä
  • vahvistaa luottamusta omaan kehoon ja itseen
  • kehittää kykyä tulla toimeen itsen ja muiden kanssa
  • parantaa kehon liikkuvuutta.

Tunti rakentuu läsnäolo-, asana- ja hengitysharjoituksista sekä erilaisista vuorovaikutusharjoituksista.

Vuorovaikutusharjoituksia ovat mm. yhdessä luodut liikkeet, musiikki ja rytmitykset, itseilmaisu ja tuntemusten kuvaileminen sekä luovuus. Kehotietoisuutta harjoitetaan oman kehon havainnoinnilla ja kaikkien aistien käytöllä. Asanaharjoitukset ovat jooga-asanoita (asento), joita muokataan tarpeen mukaan sopiviksi. Ilmoittautuneilta pyydetään hieman esitietoa osallistuvasta lapsesta, jotta tunnit pystytään suunnittelemaan jokainen lapsi huomioiden.

Erkkajoogaohjaaja Saimi Toivonen

IMG_20190314_210337

Olen kouluttautunut erkkajoogaohjaajaksi Raumalla syksyllä 2018. Toukokuussa 2019 osallistuin JoogAurinkolapsen järjestämään satujoogakoulutukseen.

Olen aloittanut joogan muutama vuosi sitten Olen saanut siitä hyvää oloa, rohkeutta ja armollisuutta itseäni kohtaan. Joogan avulla olen oppinut ymmärtämään kehon ja mielen yhteyttä, tunnistamaan kehoni viestejä sekä oppinut hyväksymään itseni juuri tällaisena. Jooga tuo myös iloa ja voimaa. Kehollisten asioiden lisäksi myös mielen liikkeisiin ja tunteisiin olen päässyt syvemmin tutustumaan joogan avulla. Jooga ei ole vain harrastus vaan se on elämäntapa. Lisäksi nautin luonnosta ja ulkoilusta, juon ja maistelen teetä, tykkään pienistä ja kauniista asioista, rakastan syvällisiä keskusteluja sekä tykkään oppia uusia asioita.

Joogaohjaajana pyrin antamaan keinoja oppia kuuntelemaan omaa kehoa ja hyväksymään itsensä sekä muut juuri sellaisina, arvokkaina, yksilöinä kuin ovat. Myös tunteiden tunnistamiseen ja niiden ilmaisuun haluan antaa eväitä ohjauksessani. Asanaharjoittelun lisäksi hengitys- ja läsnäoloharjoitukset ovat osana joogatuntejani. Tunneillani on myös mindfulness-tyylisiä läsnäoloharjoituksia. Suunnittelen joogatunnit ja -kurssit aina tilanteen ja tarpeen mukaan.

 

Erkkajooga ja lastenjooga

Erkkajooga ja lastenjooga ovat eri asioita vaikka niissä on samoja elementtejä. Erkkajooga on erityisryhmille tarkoitteua, yksilöllistettyä ja erityistarpeet huomioivaa joogaa. Lastenjooga on lapsille suunnattua joogaa. Ohjaan sekä erkkajoogaa että lastenjoogaa.

 

SaimiJOOGA -Facebook-sivuiltani löytyy ajantasaisin tieto tulevista tunneista. Ota rohkeasti yhteyttä!